proLékaře.cz
proLékaře 20.12.2021
Vážený pane doktore,
ačkoliv je tento adventní zpravodaj převážně „necovidový“, neznamená to, že bychom přestali sledovat novinky týkající léčby COVID-19. V poslední době se v odborných i laických médiích hodně skloňoval molnupiravir − nové perorální antivirotikum, jehož účinnost byla testována v několika pilotních klinických hodnoceních a nyní je dostupné i u nás. Pokusili jsme se shrnout dosavadní poznatky a data a naznačit, zda a v jakých případech by se mohlo stát efektivním pomocníkem v naší protivirové výzbroji.

A nyní se již podíváme na další zajímavé aktuální poznatky týkající se především prevence v nejširším slova smyslu. Velká mezinárodní studie například prokázala, že lidé, kteří ukončili kouření i méně než 2 roky před stanovením diagnózy karcinomu plic, zlepšili své šance na přežití. Je to jen další potvrzení faktu, že na prevenci nemusí být nikdy pozdě.

V poslední době bezesporu výrazně vzrostla popularita omega-3 mastných kyselin, i když jejich skutečné zdravotní benefity nejsou vždy přesně ověřené, zejména pro specifické situace a pacienty. Předmětem výzkumu se tak současně stala rovněž případná rizika vyplývající z jejich užívání. Tipnete si, k jakým závěrům došly studie, jež se zabývaly využitím těchto doplňků v prevenci rozvoje fibrilace síní (FiS)?

Práce publikovaná v JAMA Ophthalmology zase prezentuje výsledky systému umělé inteligence automaticky vyhodnocujícího přítomnost závažnějších forem diabetické retinopatie ze snímků pořízených minimálně proškoleným personálem pomocí nemydriatické kamery na chytrém telefonu. Do jaké míry bychom se tedy mohli na toto řešení spolehnout jako na možnost doplnění či rozšíření diagnostických postupů v blízké budoucnosti? Nebo se zatím nemusíme bát, že by nás automaty plnohodnotně nahradily?

V neposlední řadě přijměte pozvání k absolvování kreditovaného on-line kurzu zaměřeného na postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze. Přehledný a aktuální studijní materiál obsahuje všechny podstatné informace a souvislosti pro lékaře napříč obory, kteří pečují o pacienty s arteriální hypertenzí.
Pohodové svátky i závěr roku a dobrý vstup do toho následujícího Vám za tým proLékaře.cz přeje
Petra Čekalová
Doporučujeme
Do jaké míry dokáže molnupiravir snížit rizika spojená s onemocněním COVID-19
Vydáno: 15. 12. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Molnupiravir je nové perorální antivirotikum, jehož účinnost v léčbě onemocnění COVID-19 byla testována v několika pilotních klinických hodnoceních.…
Celý článek
Přestat kouřit má význam vždy – i krátce před diagnostikováním karcinomu plic
Vydáno: 20. 12. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Velká mezinárodní studie prokázala, že lidé, kteří ukončili kouření i méně než 2 roky před stanovením diagnózy karcinomu plic, zlepšili své šance na…
Celý článek
Může suplementace omega-3 mastných kyselin posloužit v prevenci vzniku fibrilace síní?
Vydáno: 20. 12. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Popularita omega-3 mastných kyselin v poslední době výrazně vzrostla. Tyto produkty jsou mnohými považovány za zdraví prospěšné, i když skutečné…
Celý článek
Diagnostická přesnost screeningu diabetické retinopatie pomocí off-line systému umělé inteligence na chytrém telefonu
Vydáno: 20. 12. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Práce publikovaná v JAMA Ophthalmology prezentuje výsledky systému umělé inteligence automaticky vyhodnocujícího přítomnost závažnějších forem…
Celý článek
Doporučené postupy v diagnostice a léčbě primární biliární cholangitidy
Vydáno: 10. 6. 2020 | Zdroj: Primární biliární cholangitida
Primární biliární cholangitida (PBC), původně cirhóza, je chronické nehnisavé cholestatické autoimunitní onemocnění jater. Neléčeno vede k progresi…
Celý článek
Elektronické vzdělávání
Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Vydáno: 16. 6. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Kurz na téma Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze vytvořený MUDr. Vachkem je přehledný, aktuální a obsahuje všechny podstatné informace a souvislosti. Lze jej doporučit všem lékařům, kteří pečují o pacienty s arteriální hypertenzí. 

Zobrazit e-learning
Management peripartálního krvácení up to date
Vydáno: 14. 10. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Garanti: prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph. D., FCCM

Peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK) je nejčastější a nejnebezpečnější komplikací během porodu z hlediska matky. Není však tento problém podceněný, či dokonce někdy až ignorovaný? I tuto otázku si ve své názorné a edukativní přednášce klade prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Na jejím základě jsme pro Vás připravili kreditovaný kurz, v němž Vás přednášející postupně provede aktuálními poznatky, doporučeními a postupy. Informace jsou zarámovány nejnovějšími českými daty a perinatologickými výsledky. Důležité je i upřesnění terminologie, respektive aktuální revize definice PŽOK.

Přes souhrn patogenetických mechanismů a jejich vysvětlení se dostáváme k příčinám nadměrných krevních ztrát, klíčovým rizikovým faktorům u žen a důvodům nárůstu případů PŽOK. Profesor Pařízek zdůrazňuje, že ve 40 % lze vyšší riziko predikovat, v 60 % jde však bohužel o zcela zdravé ženy, u nichž se s touto komplikací nepočítá, a proto jsou tyto případy nejzrádnější. Rozhodujícím momentem je poté posouzení závažnosti krevní ztráty, jež je zcela na bedrech porodníka. Jaké chyby mohou v této fázi nastat a jaké mohou být příčiny nesprávné či nestandardní péče o ženu s PŽOK? Jaká preventivní opatření lze učinit? Kdy je v rámci protokolu namístě využití intervenční radiologie a proč je vedle substituce fibrinogenu v nejaktuálnějších doporučeních akcentována indikace podání karbetocinu? Odpovědi naleznete v průběhu videoprezentace, po jejímž zhlédnutí můžete kurz završit absolvováním testu.

Zobrazit e-learning
© 2021 MeDitorial | ISSN 1803-6597