proLékaře.cz
partner zpravodaje
Optimální péče o zubní náhrady 3.3.2021
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
kurz nazvaný „Antiseptika a prevence ve stomatologii“, který si pro Vás formou přehledné videoprezentace připravil MUDr. Ladislav Korábek, CSc., přispívá k rozšíření a upevnění poznatků preventivní stomatologie. Akcentuje problematiku reinfekce v dutině ústní a rizika spojená s tzv. self re-infection i možnosti jejich předcházení. Druhá část kurzu se podrobněji zaměřuje na jednotlivá antiseptika spolu s jejich výhodami a nevýhodami.

V rámci e-learningu Vám dále nabízíme kurz doc. MUDr. Hany Hubálkové, Ph.D., „Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy“. Jedním z průvodních jevů stárnutí populace je totiž výrazný nárůst počtu osob s potřebou částečné nebo úplné zubní náhrady, jejíž funkčnost má významný vliv na kvalitu života i celkový zdravotní stav pacienta. Smyslem kurzu je mimo jiné zdůraznění důležitosti funkčních zubních náhrad a kvalitních adhezivních prostředků se shrnutím doporučeného postupu pro jejich používání.

A u klíčové role hygieny dutiny ústní u těchto pacientů ještě zůstaneme ve dvou souvisejících článcích. První z nich přehledně shrnuje lokální i systémová rizika spojená s nedostatečnou hygienou zubních náhrad i základní doporučení pro její provádění. Druhý se potom cíleněji zaměřuje na faktory ovlivňující výskyt protetické stomatitidy u pacientů s totální zubní náhradou na základě výzkumu provedeného v reálné praxi.

Abychom ani v této akutní době nezapomínali na prevenci chronických problémů, přeje za tým proLékaře.cz Dana Bartošíková
Inzerce
Elektronické vzdělávání
Antiseptika a prevence ve stomatologii
Vydáno: 1. 2. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Garanti: odb. as. MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.

Použití antiseptik a prevence v zubním lékařství přispívá k rozšíření poznatků preventivní stomatologie. Zdůraznění reinfekce v dutině ústní a rizika spojená s tzv. „self re-infection“, kdy se klade důraz na sanitaci zubních kartáčků jako prevenci odontogenní metastatické infekce. Ve druhé části kurzu je představeno rozdělení antiseptik, jejich výhody a nevýhody v použití, dále používání jedlé sody a chlorhexidinu. V závěru je cenné srovnání účinků peroxidu vodíku, stále často používaného v klinické praxi, a chlorhexidinu.

Zobrazit e-learning
Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Vydáno: 17. 12. 2020 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Stárnutí populace je nezpochybnitelnou skutečností a je zřejmé, že stejně nepochybně tento trend přetrvá i v příštích dekádách. Již dnes se promítá v řadě společenských sfér, velmi markantně pochopitelně v oblasti zdravotnictví a medicíny, neboť se pojí s nárůstem incidence i prevalence řady diagnóz. Mnohem méně se však hovoří o tom, že výrazně přibývá také osob s potřebou částečné nebo úplné zubní náhrady. Stav chrupu přitom významně ovlivňuje kvalitu života a má vztah k celkovému zdravotnímu stavu. Upozornění na alarmující statistiky a zdůraznění důležitosti funkčních zubních náhrad a kvalitních adhezivních prostředků se shrnutím doporučeného postupu jejich používání je smyslem edukačního kurzu „Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy.

Zobrazit e-learning
Články
Rizika nedostatečné hygieny snímatelných zubních náhrad a aktuální doporučení pro její správné provádění
Vydáno: 2. 3. 2021 | Zdroj: Optimální péče o zubní náhrady
Důsledná hygiena snímatelných zubních náhrad je nezbytná k zachování jejich dobré funkce, komfortu nošení i k předcházení potenciálním infekčním...
Celý článek
Faktory ovlivňující výskyt protetické stomatitidy u pacientů s totální zubní náhradou
Vydáno: 18. 12. 2020 | Zdroj: Optimální péče o zubní náhrady
Zubní protézy jsou snímací náhrady zhotovené při částečné nebo celkové ztrátě chrupu. Kvalitní ošetření zubní náhradou je dlouhotrvající proces,...
Celý článek
© 2021 MeDitorial | ISSN 1803-6597