proLékaře.cz

proLékaře

18.2.2021

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

farmakoterapeutické armamentarium proti COVID-19 by v nejbližších dnech mělo být i v Česku rozšířeno o léčiva na bázi monoklonálních protilátek − bamlanivimab a kombinaci kasirivimab/imdevimab. Oba přípravky již získaly posvěcení MZ ČR i SÚKL. Není tomu tak dávno, co jsme si představovali jejich mechanismus účinku a první data i vzápětí následující výsledky studií. Nyní jsme učinili další krok k jejich využití v reálné klinické praxi, kde by měly především pomoci předcházet zhoršení průběhu onemocnění u rizikových pacientů. Proto je již namístě shrnout ryze praktické aspekty: indikace, podmínky a způsob podání ad.

Snad nejskloňovanějším slovem posledních dní v laických i odborných médiích je „mutace“. Mutované varianty koronaviru SARS-CoV-2 vzbuzují obavy nejen kvůli vyšší rychlosti šíření či možnému patogennějšímu charakteru, ale také z hlediska své vyšší odolnosti vůči protilátkám. Otázku, nakolik je navozená imunitní odpověď schopná účinně bránit organismus také před nově se objevujícími variantami viru, se ve své čerstvě zveřejněné práci snaží zodpovědět vědci z Oxfordské univerzity. Vedle protilátkové imunity obracejí pozornost rovněž k imunitě buněčné, která je další − možná dosud trochu přehlíženou − složkou zajištění účinné ochrany prostřednictvím vakcinace.

Co hraje klíčovou roli při šíření COVID-19? I toto téma se stalo oním příslovečným „svatým grálem“ posledních dní a týdnů, zejména v kontextu nelepšící se epidemiologické situace na jedné straně a tlaků na rozvolňování dosavadních opatření na straně druhé. Zajímavé poznatky přinesla analýza vytrasovaných případů šíření nákazy v Katalánsku, která se zabývala vztahem mezi virovou náloží a přenosem onemocnění.

Pevné zdraví i nervy a dostatek naděje díky očkování i každodenním pokrokům v léčebných možnostech přeje

tým proLékaře.cz

Novinky z oboru

 

Použití protilátky bamlanivimab v prevenci zhoršení průběhu COVID-19 v Česku

Vydáno: 18. 2. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo dne 11. 2. 2021 distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku bamlanivimab (...

Celý článek

 

 

Protilátkový koktejl kasirivimab/imdevimab proti COVID-19: indikace, podmínky a způsob podání

Vydáno: 18. 2. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučí používání dosud neschválených protilátek kasirivimabu/imdevimabu (výrobce Regeneron/Roche), jejichž přínos...

Celý článek

 

 

Imunita získaná po očkování by i díky buněčné složce měla chránit také proti novým mutacím SARS-CoV-2 lépe než prodělaná infekce

Vydáno: 18. 2. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz

Protektivní imunitu proti viru SARS-CoV-2 navozuje jak přirozeně prodělaná infekce, tak řada vakcín. Na otázku, nakolik je navozená imunitní...

Celý článek

 

 

Co hraje klíčovou roli při šíření COVID-19?

Vydáno: 18. 2. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz

O klíčových proměnných, které určují riziko přenosu koronaviru SARS-CoV-2 a rozvoje příznaků onemocnění COVID-19, toho stále mnoho nevíme. Nové...

Celý článek

© 2021 MeDitorial | ISSN 1803-6597