proLékaře.cz
proLékaře 20.1.2022
Vážený pane doktore,

jedním ze „zlatých grálů“, jež by mohly vést k řešení nejen aktuální pandemie, ale i případných budoucích, je takzvaná pankoronavirová vakcína − tedy látka účinná proti všem mutacím, respektive variantám viru. Stane se takovým grálem očkovací látka založená na nanočásticích ferritinu, kterou vyvíjí armáda Spojených států? Zatím má za sebou preklinické zkoušky u primátů, jimž poskytla ochranu proti původnímu kmeni SARS-CoV-2 i jeho variantám. Stručně představujeme princip této inovativní technologie i její dosavadní výsledky.

Naopak perorální kombinace antivirotik nirmatrelviru a ritonaviru (známější pod názvem Paxlovid) již míří do klinické praxe a je netrpělivě vyhlížena i u nás. Dle průběžných výsledků snižuje riziko hospitalizace nebo úmrtí u rizikových pacientů s onemocněním COVID-19 až o 90 % a vykazuje konzistentní aktivitu proti všem variantám viru. Přehledně shrnujeme stávající závěry klinických studií a informace, pro které pacienty a za jakých podmínek je lék určen.

Alergie na roztoče patří k téměř všudypřítomným jevům, které už vnímáme jako součást „širší normy“. Naši pacienti to tak ovšem vnímat nemusejí, protože „běžné“ nutně neznamená „banální“. Sice se jedná o nejčastější nesezónní inhalační alergii, ale paradoxně i o poměrně poddiagnostikovaný problém. Praktické a aktuální informace (nejen) k diagnostice a možnostem prevence či léčby najdete v naší specializované sekci na webu proLékaře.cz.

Naopak v případě autoinflamatorních onemocnění se vesměs jedná o vzácné choroby, proto je důležité vytvořit a udržet mezi širokou lékařskou veřejností povědomí o jejich existenci. Pro samotnou klinickou praxi je potom klíčové znát možnosti, kam se lze obrátit, pokud pro tyto pacienty potřebujeme specializovanou péči. Proto jsme pro Vás připravili audiovizuální kurz, který si klade za cíl seznámit s etiopatogenezí a klasifikací autoinflamatorních onemocnění a co nejpřesněji tento pojem definovat a vysvětlit. Speciální místo je potom v kurzu vymezeno systémové formě juvenilní idiopatické artritidy. Za jeho absolvování můžete získat 4 kredity ČLK.

A na závěr pro Vás máme něco ryze praktického − interaktivní kazuistiku pacientky s diagnózou paranoidní schizofrenie po relapsu onemocnění. V průběhu terapie se vyskytly komplikace v podobě nárůstu hmotnosti, zhoršení metabolických parametrů, sedace i sexuální dysfunkce, žena navíc není schopná dodržovat zásady zdravého životního stylu. Co myslíte, dá se i v takovém případě najít optimální léčebný postup? Možná máte takové pacienty i ve své péči − zkuste tedy porovnat svůj přístup s autorovým.

Úspěšný rok 2022 Vám přeje za tým proLékaře.cz
Petra Čekalová

Novinky z oboru
Pankoronavirová vakcína slaví první úspěchy v preklinických zkouškách
Vydáno: 18. 1. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Vakcína založená na nanočásticích ferritinu, kterou vyvíjí americká armáda, poskytovala v preklinických zkouškách primátům ochranu proti původnímu…
Celý článek
Paxlovid – nová naděje v perorální léčbě COVID-19?
Vydáno: 18. 1. 2022 | Zdroj: proLékaře.cz
Paxlovid (kombinace antivirotik nirmatrelviru a ritonaviru) dle průběžných výsledků klinických studií snižuje riziko hospitalizace nebo úmrtí u…
Celý článek
Doporučujeme
Psychotická pacientka s vysokým kardiometabolickým rizikem – interaktivní kazuistika
Vydáno: 9. 12. 2021 | Zdroj: Metabolická a KV rizika v kontextu schizofrenie
Následující kazuistika popisuje léčbu pacientky s diagnózou paranoidní schizofrenie po relapsu onemocnění. V průběhu terapie se vyskytly komplikace…
Celý článek
Inzerce
Elektronické vzdělávání
Autoinflamatorní onemocnění
Vydáno: 15. 9. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., MUDr. Šárka Fingerhutová
Garanti: MUDr. Šárka Fingerhutová

Následující audio kurz si klade za cíl seznámit s etiopatogenezi autoinflamatorních onemocnění a co nejpřesněji tento pojem definovat a vysvětlit. Obecně víme, že se jedná o skupinu jak dědičných, tak idiopatických syndromů − ta se však nadále rozšiřuje, dělí a klasifikuje na základě pokroků v molekulární diagnostice. Speciální místo je potom v kurzu vymezeno systémové formě juvenilní idiopatické artritidy. 

Ačkoliv se vesměs jedná o vzácná onemocnění, autorky považují za důležité vytvořit a udržet mezi širokou lékařskou veřejností povědomí o jejich existenci. Pro samotnou klinickou praxi je potom klíčové znát možnosti, kam se lze obrátit, pokud pro tyto pacienty potřebujeme specializovanou péči.

Zobrazit e-learning
Moderní léčba depresivní poruchy
Vydáno: 1. 9. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., MUDr. Jan Hanka
Garanti: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Systémový chronický zánět hraje významnou roli v rozvoji řady civilizačních onemocnění. Poznatky z oblasti neurovědního výzkumu ukazují, že se podílí i na vzniku deprese. Míra zánětu ovlivňuje kognitivní schopnosti, neuroneogenezu a může predikovat i odpověď na antidepresivní léčbu. Budeme v budoucnu léčit depresi pomocí protizánětlivých léků či monoklonálních protilátek? Blíže vám o tom sdělí v tomto unikátním videokurzu doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., který představí i žhavou novinku na poli léčby farmakorezistentní deprese.

Zobrazit e-learning
Moderní léčba schizofrenie
Vydáno: 15. 11. 2021 | Zdroj: proLékaře.cz
Autoři: doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D., MUDr. Martin Hýža
Garanti: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

První části kurzu se ujal MUDr. Martin Hýža s tématem duální diagnózy schizofrenie a výskytu poruch spojených s užíváním psychoaktivních látek u schizofreniků. Důležitou otázkou je samozřejmě jak nastavit management těchto nemocí. Kurz vás provede vztahem mezi dg. schizofrenie a užíváním alkoholu či dalších návykových látek a důsledky pro průběh a prognózu schizofrenie (tzv. unmet need). V neposlední řadě se seznámíte s farmakologickými možnostmi, jež máme u obou nemocí. 

Druhá část kurzu se věnuje komunikaci − nejen proč je důležitá, ale především jak by měla u schizofrenních pacientů vypadat. Cílem snah psychiatrů je dosáhnout tzv. úzdravy. Tedy takového stavu, kdy je pacient se svým zdravotním stavem spokojen. Psychiatr je však i nadále klíčovou osobou, a někdy se dokonce stává životním průvodcem schizofrenních pacientů. Pokud lékař s pacientem naváží dobrý vztah, je samozřejmě snazší i nastavení farmakologické léčby. Doc. Lucie Kališová v této souvislosti vysvětluje, jak se trpělivý přístup v komunikaci vyplácí. 

Zobrazit e-learning
© 2022 MeDitorial | ISSN 1803-6597