Aktuality

Přehled aktualit

Aktuální informace z parodontologie a dalších stomatologických oborů z domova i zahraničí

proLékaře.cz Článek

Jak souvisí osamělost se způsobem, jakým náš mozek vnímá svět?

 • 24.11.
 • proLékaře.cz

Ačkoliv pocit osamění nejspíš není příjemný téměř nikomu z nás, zdá se, že se evolučně vyvinul z dobrých důvodů. Sociální vztahy jsou totiž klíčové pro bezpečnost, sdílení zdrojů i rozmnožování lidského druhu. Nepohoda spojená s pocitem osamění nás tak často motivuje k opětovnému navázání spojení s ostatními. Co však k tématu osamění říkají nejnovější výzkumy, včetně studií mozkové aktivity?

ČPS Akce

Jarní Parodontologické dny 2024

 • 31.10.
 • ČPS

Parodontologické dny v Darovanském dvoře
24. - 25. května 2024

On-line přihlášky budou spuštěny po novém roce. Členové ČPS budou o možnosti přihlášení informováni e-mailem.
EFP

EFP Newsletter October 2023

 • 30.10.
 • EFP

Periodontists and family doctors launch campaign • EFP Perio Talks podcast: what is unique about women's health? • JCP publishes two special issues • Secure your seat at #IPMC2024 in Singapore! • Shift to prevention. Nicola West's call to revolutionise dental care • Turkish Society of Periodontology congress highlights

EFP

EFP - Partner Newsletter September 2023

 • 02.10.
 • EFP

Behaviour change
How the EFP and its partners see the future

EFP

EFP Newsletter September 2023

 • 29.9.
 • EFP

Benefits of systemic antibiotics in periodontitis treatment • JCP Digest 116 • Elevate your expertise in perio and ortho at #IPMC2024 • Wonder women in perio • EFP welcomes Kenvue as a new partner • Coming soon: EFP partner newsletter

EFP

EFP Newsletter July 2023

 • 28.7.
 • EFP

Perio science: nutrition, neurologic diseases, bone augmentation and more!

Czech Perio Society spring conference focuses on innovations in dental care

proLékaře.cz Článek

Jak snížit riziko žilní tromboembolie u uživatelek kombinované HAK?

 • 13.7.
 • proLékaře.cz

Užívání kombinované hormonální antikoncepce (HAK) je známým rizikovým faktorem tromboembolie. Před preskripcí HAK bychom proto měli zvážit individuální riziko každé pacientky. U žen s pozitivní osobní či rodinnou anamnézou tromboembolických příhod by mělo být provedeno molekulárně genetické vyšetření přítomnosti trombofilních mutací. Ve stručném aktuálním přehledu na toto téma mimo jiné ukážeme, že screening těchto mutací se vyplácí zdravotně i ekonomicky.

proLékaře.cz Článek Video

Co by měl vědět nediabetolog o novinkách v diabetologii? Máme rychlý update

 • 21.6.
 • proLékaře.cz

Jak se změnila terapie v posledních letech? Co umožňují nové technologie? Jak moc zlepšil prognózu diabetiků příchod moderních antidiabetik? A proč je dnes předepisuje nejen diabetolog, ale i nefrolog, kardiolog či obezitolog? O tom všem a dalších pokrocích v diabetologii hovoříme v našem videorozhovoru s přednostou Centra diabetologie IKEM Praha profesorem Martinem Haluzíkem. Zároveň tím na webu proLékaře.cz otevíráme novou sekci MedAcross věnovanou mezioborové spolupráci a přesahu jednotlivých specializací.

proLékaře.cz Článek

Současné postavení sartanů v klinické praxi a zhodnocení jejich přínosu v kostce

 • 15.6.
 • proLékaře.cz

Přínos sartanů u vybraných indikací a skupin pacientů mimo jiné potvrzují rozsáhlé metaanalýzy, navíc tato léčiva vykazují v rámci antihypertenzní terapie velmi dobrou toleranci. Jaké postavení tedy v současnosti mají v klinické praxi, která konkrétní rizika dokáží účinně snižovat a ve kterých kombinacích se nejlépe osvědčují?

proLékaře.cz Článek

CMP JOURNAL: Vzácné příčiny ischemických CMP v kostce

 • 13.6.
 • proLékaře.cz

Sekundární prevence iCMP • Fibrilace síní • Vzácné příčiny iCMP • Rehabilitace po CMP • Kazuistika

EFP

EFP Newsletter June 2023

 • 8.6.
 • EFP

New EFP guideline on prevention and treatment of peri-implant diseases • Current controversies in perio - symposium • EFP photo contest 2023 winners announced • Collaboration between periodontists & family doctors saves lives • Perio Life magazine is out! • EFP accredits Thessaloniki postgraduate programme • Submit research to JCP’s 50th anniversary issue • Save the date! International Perio Master Clinic 2024 in Singapore

Akce

Okluze a TMK z pohledu chirurga, ortodontisty a protetika

 • 5.4.
 • ČSPS

Česká společnost protetické stomatologie ve spolupráci se Stomatologickou klinikou LF MU a FN u sv. Anny pořádá v sobotu 27. května 2023 v Univerzitním kampusu Brno - Bohunice, Pavilon B11/114, Kamenice 5 odborný seminář "Okluze a TMK z pohledu chirurga, ortodontisty a protetika".

Pozvánka

EFP

Latest news from the EFP

 • 14.3.
 • EFP

Perio Insight launches new format • Help relief efforts in Turkey and Syria • Submit research to JCP’s anniversary issue • Read the latest perio research in JCP Digest • Perio Master Clinic 2023 wrap up • Join the Gum Health Day Photo Contest!

proLékaře.cz Článek

Porovnání efektu sonického a manuálního kartáčku na kontrolu plaku a gingivitidy

 • 28.2.
 • proLékaře.cz

Ačkoliv je kontrola zubního plaku pomocí správně používaného manuálního kartáčku efektivní, existuje v tomto směru stále významný prostor pro zlepšení. S tímto cílem byl vyvinut sonický kartáček, který v domácím prostředí umožňuje optimalizovat každodenní mechanickou kontrolu zubního plaku, a tím pomáhá předcházet zánětům v oblasti gingivy a parodontu. V tomto kontextu prezentujeme výsledky jedné z klinických studií na zdravých dobrovolnících s mírnou až středně těžkou gingivitidou, kde bylo cílem porovnat efektivitu sonického a manuálního zubního kartáčku z hlediska výskytu zubního plaku a gingivitidy.

proLékaře.cz Článek

Kolik kroků denně vede skutečně ke snížení úmrtnosti?

 • 27.2.
 • proLékaře.cz

Počet kroků, jež denně ujdeme, může být jednoduchým měřítkem fyzické aktivity. Známé doporučení 10 tisíc kroků za den však nebylo založeno na objektivních důkazech – jde spíš o vedlejší produkt dávné marketingové kampaně na krokoměry. Kolik kroků denně tedy skutečně vede k zásadnímu zlepšení zdraví a snížení rizik? Na to se pokusili najít odpověď autoři recentní metaanalýzy, kteří mimo jiné hodnotili souvislost mezi denním počtem kroků a mortalitou ze všech příčin, ale též jak se tato asociace mění v závislosti na věku a pohlaví.

proLékaře.cz Článek Podcast

Poslechněte si nový podcast: Medicína – poslání, nebo povolání?

 • 26.1.
 • proLékaře.cz

V návaznosti na náš nejposlouchanější podcast o burn-out syndromu jsme připravili volné pokračování. Tentokrát se zaměřujeme na to, jak vzniká nerovnováha mezi profesním a soukromým životem lékařů, jak přispívá k rozvoji syndromu vyhoření, a také jak mohou deziluze během kariéry posloužit nikoliv coby brzda, ale naopak jako příležitost pro osobní růst. O své zkušenosti se s námi rozdělili klinická onkoložka Petra Tesařová a psycholog Dalibor Špok.

Akce

Stomatochirurgický seminář ČSCHS

 • 25.1.
 • ČSCHS

Česká stomatochirurgická společnost zve všechny zájemce na Stomatochirurgický seminář, který se bude konat ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2023, v Comfort Hotelu Prague City East, na adrese Bečvářova 14, Praha 10.

Podrobnější informace a online přihláška

EFP Podcast

EFP Newsletter January 2023

 • 25.1.
 • EFP

Perio Master Clinic 2023 on 'perio-ortho synergy' is focus on latest Perio Talks podcast • Perio Master Clinic 2023 will focus on missing teeth and facial growth... • Discount conference packages for International Perio Master Clinic 2023 in Mexico are available again • Preparations for EuroPerio11 in 2025 are now under way • Build your own social-media campaigns • Swiss perio society invites applications for prize for young researchers and clinicians

proLékaře.cz Článek

Statická vs. dynamická navigace při zavádění zubních implantátů

 • 23.1.
 • proLékaře.cz

Každý dentální implantát je nutno umístit tak, aby byl ve správné pozici vůči kosti i budoucí protetické práci. Při jeho zavádění je zásadní vyhnout se důležitým anatomickým strukturám, stejně důležitá je i vzdálenost od okolních zubů či implantátů. Zavádění implantátů tzv. freehand metodou ovšem přináší velké riziko chyby. Dosáhnout co nejlepší pozice, a zároveň zvýšit komfort pacienta a zkrátit operaci i rekonvalescenci, lze tedy prostřednictvím dvou metod navigace − statické nebo dynamické. Ve stručném souhrnu obě modality porovnáme a podíváme se na jejich hlavní výhody.

ČPS Akce

Jarní Parodontologické dny

 • 20.1.
 • ČPS

Parodontologické dny u Lipenské přehrady
19. - 20. května 2023
Hotel Element